ധൂര്‍ത്ത് ചര്‍ച്ചകളില്‍ കാണാതെ പോകുന്നത്

വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനെതിരേ പ്രഭാഷണം നടത്താനെത്തിയ വ്യക്തി ഇന്ന് നിരത്തിലോടുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മുന്തിയ വാഹനത്തില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് കേവലം വിവാഹത്തില്‍ മാത്രമാണോ സുഖാഢംബരങ്ങളെയും ധുര്‍ത്തിനെയും വര്‍ജിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയത്.വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊണ്ട് നാടും നഗരവും ശബ്ദമുഖരിതമാണിപ്പോള്‍.പക്ഷേ; പല ചര്‍ച്ചകളും മനംമടുപ്പിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒച്ചപ്പാടുകള്‍ കേട്ടാല്‍ തോന്നും വിവാത്തിലെ […]

സമ്പത്തും സമ്പന്നതയും തമ്മില്...

“ഇന്നലെ ഞാനെന്‍റെ സന്തോഷങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നനായിരുന്നു. ഇന്നു ഞനെന്‍റെ സമ്പന്നതയാല്‍ ദരിദ്രനായ രാജാവെന്ന പോലെ എന്‍റെ ആട്ടിന്‍കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ഞാന്‍ ജീവിച്ചു.ഇന്നു ഭീകരനായ ഒരു യജമാനന്‍റെമുന്നില്‍ ഇഴയുന്ന അടിമയെപ്പോലെ ഞനെന്‍റെ ധനക്കൂമ്പാരത്തിനു മു [...]