വിജയ തീരത്തേക്കൊരു ആത്മ സഞ്ചാരം

എം.എ സലാം റഹ്മാനി കൂട്ടാലുങ്ങല്‍

ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നും അല്ലാഹുവിലേക്ക് പാലം പണിയാനാണ് വിശ്വാസി ഏത് നേരവും സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്മരണകള്‍ കൊണ്ട് ഹൃദയ ഭിത്തികളെ ഏതു നേരവും ഊര്‍വരമാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുയുള്ളൂ. അതിനുള്ള വഴികളെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ കൃതി.

 

ബഹ്ജത്ത് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

റഹ്മാനിയ്യ കടമേരി

വില :90

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*