ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാര്‍ നവോത്ഥാനത്തിന്‍റെ നാട്ടുവഴികള്‍

 ഷഫീഖ് റഹ്മാനി വഴിപ്പാറ

ഒരു കുഗ്രാമത്തില്‍ ജീവിച്ച് ഒരു സമുദായത്തിന്‍റെ നവോത്ഥാനം കിനാവ് കണ്ട് ഒരു നാടിന്‍റെ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു പുരുഷായുസ്സിന് കഴിയാവുന്നതിനപ്പുറം ചെയ്തു തീര്‍ത്ത് കണ്മറഞ്ഞ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാര്‍ എന്ന ‘റഹ്മാനിയ്യ’ സ്ഥാപകന്‍റെ ജീവിതം വിവരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം

 

റഹ്മാനിയ്യ കടമേരി

ബഹ്ജത്ത് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*